Go to

Privacy policy

Who are we?

What personal data do we collect and why do we collect it?

 • Comments

When a site visitor leaves a comment, we collect the data visible in the comment form, as well as the visitor’s IP address and browser signature as an aid to spam detection.

An anonymised string created from your email address (the so-called hash) can be sent to the Gravatar service to verify that you are using it. The privacy policy of the Gravatar service is available here: https://automattic.com/privacy/. Once your comment is approved, your profile picture is publicly visible in the context of your comment.

 • Media

If you are a registered user and upload images to the site, you should avoid uploading images with EXIF location tags. Site visitors can download and read the full location data from images on the site.

 • Cookies

If you leave a comment on our site, you will be able to choose to save your name, email address and website address in cookies so that when you write subsequent comments the above information is already conveniently completed. These cookies expire after one year.

If you visit the login page, we will create a temporary cookie for the purpose of checking whether your browser accepts cookies. This cookie does not contain any personal data and will be discarded when you close your browser.

When you log in, we additionally create several cookies needed to save your login information and selected screen options. The login cookies expire after two days and the screen options after one year. If you select the ‘Remember me’ option, your login will expire after two weeks. If you log out of your account, your login cookies will be deleted.

If you modify or publish an article, an additional cookie is stored in your browser. This cookie does not contain any personal data, simply pointing to the ID of the article you have just edited. It expires after 1 day.

 • Embedding content from other sites

Articles on this website may contain embedded content (e.g. videos, images, articles, etc.). Embedded content from other sites behaves as if the user had visited the specific site directly.

Sites may collect information about you, use cookies, attach additional third-party tracking systems and monitor your interactions with embedded material, including tracking your interactions with embedded material if you have an account and are logged into that site.

 • Analysis of statistics

 • Contact forms

Who do we share data with and how long do we keep your data?

If you leave a comment, its content and metadata will be stored indefinitely. In this way, we are able to recognise and approve subsequent comments automatically, without sending them for moderation each time.

For users who have registered on our website (if any), we also store the personal information entered in the profile. Any user can review, correct or delete their personal information at any time (except for their username, which cannot be changed). Site administrators may also view and modify this information.

What rights do you have over your data?

If you have a user account or have posted comments on this site, you may request a file with an exported set of your personal information held by us, including all information provided by you. You may also request that we delete all personal data in our possession. This does not apply to any data we are obliged to retain for administrative, legal or security reasons.

Where do we send the data?

Visitor comments can be checked using an automated spam detection service.

Privacy policy | shop

Administratorem Twoich danych osobowych jest Tears of Joy Sp. z o.o. ul. Białostocka 22/55, Warszawa, NIP 1132957913, REGON 368965212, KRS 0000708732.

Możesz skontaktować się z Administratorem:

   • w formie pisemnej – adres do korespondencji: ul. Białostocka 22/55, Warszawa, 03-741.

   • drogą korespondencji e-mail − na adres e-mail: sklep@tearsofjoy.pl

Twoje dane osobowe, jako osoby korzystającej („Użytkownik”) ze strony www.tearsofjoy.pl/sklep („Strona”) są przetwarzane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w tym z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) („RODO”), a także zgodnie z ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r.

Is your data safe?

Administrator zobowiązuje się podjąć wszelkie środki bezpieczeństwa i ochrony danych osobowych wymagane przez obowiązujące przepisy prawa, a także gromadzić dane z należytą starannością i odpowiednio chronić je przed dostępem do nich przez osoby do tego nieupoważnione.

Purposes of personal data processing.

Administrator może przetwarzać Twoje dane osobowe jeśli będzie to konieczne dla skorzystania przez Ciebie ze Strony.

Podstawą przetwarzania Twoich danych osobowych jest umożliwienie Ci korzystania ze Strony, w tym w celu wypełnienia Formularza Kontaktowego.

Cele przetwarzania Twoich danych osobowych, dotyczą:

świadczenia usług drogą elektroniczną polegających na:

   • zawieraniu z Użytkownikiem Strony oraz wykonaniu umów sprzedaży produktów zamówionych przez Użytkownika za pośrednictwem Strony, w tym zwrotu i wymiany produktów oraz rozpatrywania reklamacji – podstawę prawną przetwarzania stanowi art. art. 6 ust. 1 lit. b RODO, na założeniu i obsłudze konta Użytkownika na Stronie – podstawę prawną przetwarzania stanowi art. art. 6 ust. 1 lit. b RODO

   • realizacji obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym, prowadzenia rozliczeń, księgowości i sprawozdawczości finansowej – podstawę prawną przetwarzania stanowi art. 6 ust. 1 lit. c RODO,

   • realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora (podstawę prawną przetwarzania stanowi art. 6 ust. 1 lit. f RODO), przez który należy rozumieć prowadzenie działań marketingowych w tym newsletter.

Biorąc pod uwagę, wymogi prawa działania marketingowe za pośrednictwem maila, odbywają się w oparciu o zgodę na wykorzystanie odpowiedniego kanału komunikacji:

   • komunikację z Tobą w związku z Twoją wiadomością przesłaną za pośrednictwem formularza kontaktowego,

   • zapewnienie prawidłowego funkcjonowania Strony, w tym formularza kontaktowego, formularza rejestracyjnego oraz formularza zamówienia,

   • archiwizację, statystykę oraz ewentualne dochodzeniee roszczeń lub obronę przed roszczeniami związanymi z wykonywaniem umowy świadczonej drogą elektroniczną.

Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celów, w których dane są przetwarzane, tj.:

   • do upływu terminów przedawnienia ewentualnych roszczeń związanych z funkcjonowaniem Strony, w tym wynikających z zawartych za jej pośrednictwem umów;

   • do czasu wniesienia uzasadnionego sprzeciwu w odniesieniu do danych przetwarzanych w ramach prawnie uzasadnionego interesu Administratora,

   • do czasu wycofania zgody na przesyłanie informacji marketingowych drogą mailową bądź telefoniczną albo do momentu wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych w celach marketingowych,

   • wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych wynikającego z przepisów prawa, w tym obowiązku przechowywania dokumentów księgowych dotyczących zawartych umowy.

Categories of recipients

Twoje dane mogą być przekazane do podmiotów, z których usług Administrator korzysta przy realizacji swoich obowiązków oraz prowadzenia swojej działalności. Są to następujące kategorie podmiotów: dostawcy usług IT, podmioty świadczące usługi księgowe, podmioty świadczące usługi marketingowe, firmy transportowe i pocztowe, operatorzy płatności internetowych.

Ponadto Twoje dane mogą być przekazane innym podmiotom upoważnionym do dostępu do danych w zakresie i w celu określonym w przepisach prawa.

Twoje dane osobowe zawsze będą one przetwarzane przy zastosowaniu odpowiednich środków ochrony i bezpieczeństwa danych osobowych.

Administrator nie zamierza przekazywać Twoich danych osobowych do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego ani organizacji międzynarodowej.

Zautomatyzowane podejmowanie decyzji/profilowanie. Administrator nie będzie podejmował wobec Ciebie decyzji w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.

You are entitled to:

   • dostępu do Twoich danych osobowych oraz prawo żądania ich sprostowania, ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania;

   • do przenoszenia danych osobowych;

   • do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych – w zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Twoich danych osobowych jest zgoda (wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, które zastosowano na podstawie zgody przed jej wycofaniem);

   • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych – w zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Twoich danych osobowych jest przesłanka prawnie uzasadnionego interesu Administratora;

   • wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych), jeśli sądzisz, że przetwarzanie danych narusza RODO.

W celu skorzystania z uprawnień skontaktuj się z Administratorem.

Do you have to provide your personal data?

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji celów wskazanych w Polityce Prywatności.

Cookie policy

Cookies

Pliki typu cookies to małe pliki tekstowo-numeryczne, które są zapisywane przez system teleinformatyczny w Twoim systemie teleinformatycznym (na komputerze, telefonie lub innym urządzeniu, z którego dokonano połączenia ze Stroną) podczas przeglądania Strony i pozwalają na identyfikację w przypadku ponownego połączenia ze Stroną z urządzenia (np. komputera, telefonu), na którym zostały zapisane.

Na Stronie wykorzystywane są następującego rodzaju pliku cookies:

  • pliki cookies sesyjne, które są automatycznie usuwane po zamknięciu przeglądarki internetowej;

  • pliki cookies trwałe, które przechowywane są w urządzeniu przez określony czas; przechowywanie tych plików nie jest zależne od zamknięcia przeglądarki;

  • pliki cookies własne, które są ustawiane przez Stronę;

  • pliki cookies podmiotów trzecich, ustawiane przez inne serwisy, tj. Google Analytics.

Na Stronie używane są pliki cookies własne, jak i pliki podmiotów trzecich.

Administator korzysta z narzędzia Google Analytics dostarczanego przez Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA w celu tworzenia statystyk, analizowania funkcjonowania Strony, poprawiania jakości korzystania z niej (na podstawie prawnie uzasadnionego interesu).

Głównym celem korzystania przez Administratora z plików cookies jest zarządzanie Stroną oraz poprawianie jakości przekazywanych przez niego treści. Pliki cookies są niezbędne do prawidłowego wyświetlania i działania Strony. Administator może przetwarzać dane zawarte w pikach cookies również w celu prowadzenia anonimowych statystyk i analiz przedstawiających sposób korzystania ze Strony, przeciętną długość trwania wizyty na Stronie. Pliki cookies nie są wykorzystywane do określenia tożsamości użytkowników Strony.

Pliki cookies są wykorzystywane za Twoją zgodą. Administator ich nie sprzedaje ani nie udostępnia innym firmom. Twoja zgoda zostaje wyrażona poprzez odpowiednie ustawienia oprogramowania, w szczególności przeglądarki internetowej, zainstalowanego w urządzeniu telekomunikacyjnym wykorzystywanym przez Ciebie do przeglądania treści na Stronie.

Większość przeglądarek domyślnie akceptuje zapisywanie plików cookies. Możesz w każdym czasie cofnąć lub zmienić zakres wcześniej wyrażonej zgody na wykorzystywanie na Stronie plików cookies oraz usunąć je ze swojej przeglądarki. Możesz w każdym czasie ograniczyć lub wyłączyć cookies w swojej przeglądarce przez takie jej ustawienia, aby blokowała cookies lub ostrzegała Cię przed zapisaniem pliku cookies na urządzeniu, z którego korzystasz. W takim przypadku może się jednak zdarzyć, że nie będziesz miał dostępu do niektórych treści na Stronie, a w skrajnych przypadkach może zostać całkowicie zablokowane poprawne wyświetlanie Strony.

Korzystanie ze Strony wiąże się z przesyłaniem zapytań do serwera, na którym przechowywana jest strona. Każde zapytanie skierowane do serwera zapisywane jest w logach serwera. Logi obejmują m.in. Twój adres IP, datę i czas serwera, informacje o przeglądarce internetowej i systemie operacyjnym z jakiego korzystasz. Logi zapisywane i przechowywane są na serwerze. Dane zapisane w logach serwera nie są kojarzone z konkretnymi osobami korzystającymi ze strony i nie są wykorzystywane przeze mnie w celu Twojej identyfikacji. Logi serwera stanowią wyłącznie materiał pomocniczy służący do administrowania stroną, a ich zawartość nie jest ujawniana nikomu poza osobami upoważnionymi do administrowania serwerem.

Contact

  Name
  Last Name
  Email address
  Tell us about Your project

  Tears of Joy Sp. z o.o.

  ul. Białostocka 22

  03-741 Warszawa

   

  Contact us at smile@tearsofjoy.pl